iphone không nghe nhạc được

  • Cách khắc phục iPhone bị mất âm thanh
    Bỗng một ngày, bạn mở một bài hát lên và thưởng thức nhưng không nghe thấy âm thanh gì cả. Hay xem môt bộ phim và chỉ thấy hình mà không nghe tiếng. Vậy phải làm thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những cách có thể khắc phục tình trạng iPhone bị mất âm thanh đơn giản...